Menu

Philippine Standard Time:

Prospective adoptive parents process

Paano ang proseso bilang Prospective Adoptive Parents o PAPs? Ang mga indibidwal o mag-asawa na may intensyong mag-ampon ay kailangang sumailalim sa legal na proseso. Sila ay magpapasa ng aplikasyon ng pag-aampon at iba pang kinakailangang dokumento na susuriin ng kinauukulan. Ang mga sumusunod ay ang unang bahaging pagdadaanan ng proseso ng pag-aampon upang maging Prospective Adoptive Parents o PAPs
💙❤️💛

#NACC #everychilddeserveslove #everychildmatters #AdoptionMatters #adoptionislove