Menu

Philippine Standard Time:

Germany

FOREIGN ADOPTION AGENCY: Family International Frankfurt

ADDRESS:                                    Monisstr. 4 D 60320

CONTACT PERSON:                   (1) Heidemarie Bienentreu, Lawyer, Mediator                                          

                                                      (2)  Sabine Benisch, Social Worker, Mediator

EMAIL:                                          kontakt@fif-ev.de;                                    

                                                      benisch@fif-ev.de ;                                        

                                                      bienentreu@fif-ev.de

PHONE:                                        +49-69-95 63 64 32 

FAX:                                              +49-69-95 63 64 33

WEBSITE:                                      www.fif-ev.de